HI-TERA: High-intensity terahertz source for nonlinear spectroscopy at long wavelengths

  Project Details

  Description

  Formålet med dette projekt er at opbygge en teknologisk og vidensmæssig platform, HI-TERA, der skal give fremtidige sensor og måletekniske anvendelser baseret på THz-lys et solidt, videnskabeligt grundlag. Mange organiske forbindelser såsom sprængstofffer, farmakologiske materialer og fødevarerelaterede materialer findes naturligt som krystaller eller mikrokrystallinske pulvere. Disse stoffer kan genkendes ved at sende lys ved lange bølgelængder, det såkaldte terahertz (THz)-lys gennem stoffet, for derefter at undersøge hvilke frekvenser der er blevet absorberet. Dette absorptionsmønster, eller spektrale fingeraftryk, kan måles selv om stoffet befinder sig skjult i en forpakning. Derfor er der stor interesse for udviklingen af sensorsystemer, der på sikker afstand kan dektektere f.eks. sprængstoffer skjult på en person. Vi vil udvikle viden, der er vigtig for forståelsen af det spektrale fingeraftryk, der kan måles fra mange kemiske substanser i THz-området. Vi vil opbygge en kilde til intens THz-stråling, benytte denne kilde til målinger af organiske krystallers respons til et kraftigt THz-felt, og udvikle de rette simuleringsværktøjer der kan give en nøjagtig indsigt i de mikroskopiske processer, der ligger til grund for det spektrale fingeraftryk.Som noget helt nyt vil den intense THz-kilde give os indblik i ikke-lineære fænomener i faste stoffer og bidrage til udviklingen af ikke-lineær optik ved lange bølgelængder.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201228/02/2015

  Funding

  • Forskningsrådene - Andre