Helhedsvurdering af vinduer – mulige produktforbedringer inden for en tidshorisont på 5 år

  • Schultz, Jørgen Munthe (Project Manager)
  • Kristiansen, Finn Harken (Project Participant)
  • Lorentzen, Carl Axel (Project Participant)
  • Brauer, Harald (Project Participant)
  • Nielsen, Hans (Project Participant)

Project Details

Description

Projektets formål er med udgangspunkt i den samlede virkning på boligens opvarmningsbehov og indeklima at undersøge hvilke udviklingsmuligheder på vinduesområdet der på kort sigt vil være gennemførlige – både teknisk og økonomisk. Undersøgelsen omfatter endvidere problemet med udvendig kondens på højisolerende ruder.

Der findes på markedet flere muligheder for at opnå energimæssigt bedre vinduer i form af øget g-værdi, (jernfattigt glas, antirefleksionsbehandlet glas, smallere ramme/karmkonstruktioner) og lavere U-værdi (3-lags ruder, isolerende rudekantløsninger, ramme/karmkonstruktioner med indbygget isolering). Detaljeret analyse af den øgede risiko for overtemperaturer ved anvendelse af bedre vinduer viser, at der er væsentlige energibesparelsesmuligheder, men at der i projekteringsfasen skal indarbejdes automatisk styret solafskærmning og/eller udluftning og natkøling med udeluft. En økonomisk vurdering af de forskellige tekniske muligheder viser, at det kun anvendelsen af bedre rudekantsløsninger og antirefleksionsbehandling af glaslagene, der er rentable. Anvendelse af 3-lagsruder vil kun give en energimæssig gevinst i kombination med jernfattigt glas, men herved bliver ruden ikke rentabel. Det har ikke været muligt at fremskaffe økonomital for bedre isolerende ramme/karmkonstruktioner som f.eks. de tyske ”Passiv Haus” vinduer.

Midler til mindskelse af udvendig kondens er undersøgt ved opbygning af et beregningsprogram til simulering af kondensrisikoen. Den mest lovende foranstaltning er anvendelse af en hård udvendig lavemissionsbelægning, der eliminerer problemet, men på bekostning af en mindre g-værdi. Anvendelse af udhæng giver også væsentlige reduktioner i kondensrisikoen, men griber arkitektonisk ind i bygningens udseende.

Projektet var oprindeligt planlagt med en mindre eksperimentel undersøgelse af de udvendige kondensforhold, hvilket ikke er gennemført, da tilsvarende undersøgelser allerede er gennemført i Norge og Sverige.
StatusFinished
Effective start/end date15/01/199931/10/2002