Have-park affald: Sammenlignende vurdering af disponeringsmuligheder. Forprojekt 060609

Project Details

Description

Affaldsselskaberne står over for fortsat stigende have-affaldsmængder og har behov for gode, billige og fleksible løsninger. Produktion af råkompost og udbringning på dedikerede arealer er en ny og udokumenteret metode som kan anvendes i stedet for centralkompostering.
Problemstillingen belyses og vurderes udfra en kombination af forsøg og modellering.
AcronymHave-park affald
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200928/02/2010