Halvleder kvantepunkter - en ny generation af funktionelle materialer

 • Hvam, Jørn Marcher (Project Manager)
 • Xu, Zhangcheng (Project Participant)
 • Birkedal, Dan (Project Participant)
 • Lindelof, P.E. (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Halvleder kvantepunkter, dvs. halvleder nanostrukturer med tredimensional indeslutning af elektroner, har stor fundamental interesse og udviser betydelige løfter for fremtidig elektronik og optoelektronik. De udgør en ny klasse af funktionelle materialer, der indbygger atom-lignende elektroniske og optiske egenskaber i et krystallinsk fast stof sammenlignet med anden faststof elektronik.
  Materialeforskningsprogrammet fokuserer på halvleder kvantepunkters fysik og teknologi. Programmet bygger på III-V NANOLABs teknologiplatform og på den internationalt anerkendte videnskabelige ekspertise, der er opbygget gennem de tidligere materialeteknologiske udviklingsprogrammer (MUP1 og MUP2).
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200031/03/2004

  Collaborative partners

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.