Gyldigheden om antagelsen om Gaussisk Turbulens

Project Details

Description

1) at undersøge om den sædvanlige antagelse om Gaussisk (normalfordelt) turbulens er opfyldt i almindelighed og mulige konsekvenser heraf på lastberegninger, som generelt vil være underestimeret som følge af den Gaussiske antagelse. Vi vil benytte en netop opbygget meget stor database bestående af hurtigt samplede vind tidsserier (til at belyse problemets omfang.
2) Afholde to workshops hvor man med udgangspunkt i resultaterne under 1) demonstrerer for danske fabrikanter og andre interesserede, hvad man kan bruge ovennævnte database til.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199831/12/1999