Growing Food CPH

  • Jensen, Henning Høgh (Project Participant)
  • Vierick, Nanna (Project Participant)
  • Kristensen, Niels Heine (Project Participant)
  • Mayland, Søren (Project Participant)

Project Details

Description

Øge antal af job og skabe vækst i region Hovedstaden gennem stimulering af entreprenørskab fra universiteterne i hovedstadsområdet indenfor fødevareområdet
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201729/02/2020

Collaborative partners

Keywords

  • Innovation
  • food
  • Food Technology
  • accelerator
  • Entreprenørskab

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.