Greater Copenhagen Food Innovation

  • Jensen, Henning Høgh (Project Manager)
  • Westh Thon, Rikke (Project Coordinator)
  • Olsen, Lone Ryg (Project Participant)
  • Thorsen, Bente Rugaard (Project Participant)
  • Vierick, Nanna (Project Participant)

Project Details

Description

CPH-Foods formål er at øge innovationsgraden og udvikle konkrete løsninger hos SMV'er hovedsageligt i Region Sjælland. SMV'erne vil blive støttet i at udvikle nye produkter, processer og koncepter, som vurderes at have en stærk kommerciel fremtid.
Projektet skal sikre, at innovation og vidensamarbejde bliver en integreret del af virksomhedens hverdag og strategi fremover.
CPH-Food udnytter partnernes forenede kompetencer i individuelt tilpassede og målrettede udviklingsforløb for innovations- og vækstorienterede SMVer. Dette for at skabe værdi for SMV'erne og for fødevaresektoren generelt. CPH-Food vil herved bidrage til at skabe vækst og arbejdspladser på Sjælland.
AcronymCPH FOOD
StatusFinished
Effective start/end date01/05/201631/10/2019

Collaborative partners

Keywords

  • Innovation
  • Food Technology
  • food

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.