Grønne regnskaber og Miljøledelse i Grønland : Et forprojekt

Project Details

Description

Formålet med denne rapport er at skabe grundlag for at diskutere perspektiver og barrierer for at udvikle grønne regnskaber som et værktøj til en systematisk miljøindsats i grønlandske kommuner med forsyningsområdet i Sisimiut som eksempel: Vand/spildevand, el/varme og renovation. Det konkluderes, at der er forholdsvis let tilgængelige og valide data for den samlede distribution/indsamling. De indhentede data indikerer, at der er store og umiddelbart økonomisk rentable potentialer for optimeringer og besparelser på de nævnte forsyningsområder.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/200301/06/2004