Grøn Diodelaser

  Project Details

  Description

  Dette innovationsprojekt omhandler udviklingen af prototyper på en grøn laser udviklet på DTU Fotonik med henblik på kommercialisering, jævnfør Letter of Intent fra firmaet Femtolasers. Gap’et er omkostninger i forbindelse med udvikling af prototyper, som kan opfylde kommercielle krav til en grøn laser. Denne nye grønne laser har potentiale til at udkonkurrere de kendte teknologier med store gevinster til følge – økonomisk såvel som energimæssigt. Denne laserteknologi danner grundlag for udbredelse af en teknologi med vidtrækkende muligheder indenfor medicinske anvendelser ligesom den grønne laser kan anvendes direkte indenfor flere medicinske områder. Grønne lasere er en nødvendighed for udviklingen af ultrahurtige femtosekund lasere. Disse lasere har vist sig overlegne til en række anvendelser indenfor diagnosticering af sygdomme ved hjælp af blandt andet optisk kohærens tomografi (OCT) og kohærent anti Stokes Raman spektroskopi (CARS), men udbredelsen af dem er begrænset af deres størrelse og høje pris. Den grønne laser har desuden direkte anvendelser til behandling af forskellige sygdomme, specielt indenfor oftalmologi og dermatologi.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201101/09/2011

  Funding

  • Forskningsprojekter - Andre ministerier og styrelser