GOCE in Ocean Modelling for the Internationale Space Station

  • Herceg, Matija (PhD Student)
  • Knudsen, Per (Main Supervisor)
  • Tscherning, Carl Christian (Supervisor)
  • Høeg, Per (Examiner)
  • Jacobsen, Bo Holm (Examiner)
  • Rummel, Reinhard (Examiner)

    Search results