Glycoside Hydrolase Family 31. Functional Analysis and Biotechnological Development

  • Vester-Christensen, Malene Bech (PhD Student)
  • Svensson, Birte (Main Supervisor)
  • Abou Hachem, Maher (Supervisor)
  • Henriksen, Anette (Supervisor)
  • Harris, Pernille (Examiner)
  • van der Maarel, Marc J. E. C. (Examiner)
  • Stålbrand, Henrik (Examiner)

    Search results