Geosmin and 2-methylisoborneol analyse in fishing farm water

  • Mosbæk, Hans (Project Participant)
  • Christensen, Nina (Project Participant)
  • Andersen, Henrik Rasmus (Project Manager)

Project Details

Description

I forbindelse med et projekt omkring afprøvning af udstyr til fjernelse af geosmin (CAS 16423-19-1) og 2-methylisoborneol(CAS 2371-42-8) i dambrug, som DHI udfører, analyserer DTU-miljø koncentrationen af disse to stoffer i et antal vandprøver som stammer fra et dambrug.
Acronym872
StatusFinished
Effective start/end date20/08/200830/01/2009

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.