Geopolymerisering som nyttiggørelse af affaldsasker

  Project Details

  Description

  Finansieret af Aase og Ejnar Danielsens Fond

  Layman's description

  I dette projekt vil geopolymerisering af affaldsaske undersøges for at understøtte det øgede fokus på at gøre byggebranchen mere bæredygtig, især med hensyn til reduktion af CO2-udledning og nyttiggørelse af affald. Aske fra affaldsforbrænding indeholder høje koncentrationer af letopløselige tungmetaller, som kan fjernes elektrodialytisk forbehandling, hvorefter asken kan bruges som sekundært råmateriale. Geopolymerer er et innovativt alternativ til cement og fremstilles ved at aktivere råmaterialer med en base, så der dannes et stærkt og holdbart materiale.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/05/202001/07/2021

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.