Geopolymerisering som nyttiggørelse af affaldsasker

Project Details

Description

Finansieret af Aase og Ejnar Danielsens Fond

Layman's description

I dette projekt vil geopolymerisering af affaldsaske undersøges for at understøtte det øgede fokus på at gøre byggebranchen mere bæredygtig, især med hensyn til reduktion af CO2-udledning og nyttiggørelse af affald. Aske fra affaldsforbrænding indeholder høje koncentrationer af letopløselige tungmetaller, som kan fjernes elektrodialytisk forbehandling, hvorefter asken kan bruges som sekundært råmateriale. Geopolymerer er et innovativt alternativ til cement og fremstilles ved at aktivere råmaterialer med en base, så der dannes et stærkt og holdbart materiale.
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202001/07/2021