Generering af varmeeffektdata for typisk eksisterende parcelhus

  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)
  • Jensen, Morten Møller (Contact Person)

Project Details

Description

I forbindelse med introduktion af mikrokraftvarmeanlæg tilsluttet direkte til lavspændingsnettet opstår der en række udfordringer for netselskaberne med hensyn til at kunne tilslutte flest mulige anlæg uden at skulle foretage yderligere investeringer i nettet (netforstærkning). I den forbindelse er det afgørende hvornår produktionen i anlæggene forekommer og om der er mulighed for at den kan lægges uden for spidslasttidspunkterne ved akkumulering af den producerede varme. Med hensyn til sidstnævnte er gulvvarme en interessant mulighed, idet den traditionelt anvendte og i nye enfamiliehuse meget udbredte tunge gulvvarme er en god varmebuffer/reguleringsmulighed. I første omgang er der dog behov for at få fastlagt typiske profiler for eleffektproduktionen. Der er behov for oplysninger om varmebehovet og den deraf afledte varmeeffektproduktion. Eleffektproduktionen vil kunne udledes heraf.
StatusFinished
Effective start/end date06/01/200506/02/2005