Further development of the Danish (Q)SAR Database

Project Details

Description


1 Generering af forudsigelser, tilføjelse i online databasen og udvikling af søge- og display-muligheder for EPIWIN beregninger for hydrolyse for alle stoffer i databasen 29. juni
2 Generering af forudsigelser stoffer, tilføjelse i online databasen og udvikling af søge- og display-muligheder for modelestimater for hormonforstyrrende virkning på skjoldbruskkirtlen via TPO hæmning i to nye QSAR modeller for alle 650.000 stoffer 29. juni
3 Udvikling af kvalitative positive forudsigelse i MultiCASE systemet for hormonforstyrrende virkning via thyroidea receptorbinding (TRB) og beregninger for alle 650.000 stoffer, samt tilføjelse til online databasen og udvikling af søge- og display-muligheder 30. november
4 Generering af forudsigelser for 650.000 stoffer, tilføjelse i online databasen og udvikling af søge- og display-muligheder i fire nye QSAR modeller for endpoints relateret til mulig hormonforstyrrende effekter via øget metabolisme af kroppens egne hormoner: Pregnane X Receptor (PXR) binding i mennesker, PXR aktivering i hhv. mennesker og rotter, samt induktion af cytochrome p450 CYP3A4 metabolisme enzymer. 30. november
5 Generering af forudsigelser for 650.000 stoffer, tilføjelse i online databasen og udvikling af søge- og display-muligheder i to nye QSAR modeller for et endpoint relateret til bl.a. mulig hormonforstyrrende effekter via øget metabolisme af kroppens egne hormoner: Arylhydrocarbon (AhR) aktivering. 30. november
6 Generering af forudsigelser for 650.000 stoffer og udvikling af algoritmer til at analysere alerts fra moderstof og metabolitter, tilføjelse og udvikling af søge- og display-muligheder af forudsigelser fra relevante profilere fra OECD QSAR Application Toolbox herunder:
• Profilers for hudallergene effekter, inklusive simulatorer for hudmetabolisme og auto-oxidation
• Profilers for østrogenbinding, inklusiv simulatorer for metabolisme
• Profilers for gentoksicitet og cancer for alle stoffer. 30. november


Som en del af leverancerne publiceres QSAR databasen på internettet med udvidet indhold og søge- og display-muligheder, inklusive udvidelsen med ca. 10.000 stoffer foretaget i 2017, samt informationsaktiviteter relateret til udgivelserne. Publiceringen vil ske ad to omgange med den første publicering senest 29. juni 2018 og den anden publicering senest 30. november 2018.

Projektet udføres af Eva Bay Wedebye (projektleder) og Nikolai Georgiev Nikolov, der begge har stor erfaring inden for QSAR området. Derudover inddrages eventuelt en yngre forsker i arbejdet under supervision. Arbejdet vil blive kvalitetssikret gennem et passende antal stikprøvekontroller og dokumentation, der læses af to medarbejdere.

Layman's description

Expansion of the Danish (Q)SAR Database with around 10,000 additional chemical substances with predictions for >200 QSAR models, and addition of predictions from many new models for all 650,000 substances, development of search functionalities, model documentations, display possibilities etc. and publication in the free online website for the Danish (Q)SAR Database: http://qsar.food.dtu.dk/
StatusFinished
Effective start/end date02/05/201830/11/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.