Funktionen af den reaktive væg på Vapokon grunden - 7 år efter etablering - flux af stof gennem væggen.

Project Details

Description

At vurdere væggens flux-baserede effektivitet ved måling af spatielle koncentrationsfordelinger op- og nedstrøms væggen samt kortlægning af tilhørende grundvandshastigheder vha. slugtest og grundvandspotentialemåling.
Projektet gennemføres som specialeprojekt af 2 DTU-studerende.
AcronymVapokon A7Y
StatusFinished
Effective start/end date15/02/200631/12/2006