Fundamentale undersøgelser af dannelseskinetik og stabilitet af lette metalhydrider

  • Ostenfeld, Christopher Worsøe (PhD Student)
  • Chorkendorff, Ib (Main Supervisor)
  • Dahl, Søren (Supervisor)
  • Quaade, Ulrich (Examiner)
  • Jensen, Torben René (Examiner)
  • Pedersen, Allan Schrøder (Supervisor)
  • Jónsson, Hannes (Examiner)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date01/06/200202/01/2006

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.