Functional Genomics af Aspergillus: Kombination af Genetargeting og Metabolomanalyse

  • Regueira, Torsten Bak Høybye (PhD Student)
  • Nielsen, Michael Lynge (Supervisor)
  • Frisvad, Jens Christian (Examiner)
  • Brakhage, Axel Artur (Examiner)
  • Cox, Russell (Examiner)
  • Nielsen, Jens (Main Supervisor)

    Search results