Fuldskala demonstration af termoaktive konstruktioner : Fase 3: Demonstration, evaluering og formidling

Project Details

Description

Formålet med det ansøgte projekt er at foretage sidste og afgørende trin i færdigudviklingen og demonstration af en dansk udviklet løsning for Thermally Active Building System (TABS) baseret på præfabrikerede betonelementer, for herved at forberede den videre anvendelse og udbredelse af konceptet i Danmark/EU med væsentlige energibe-sparelser i byggeriet til følge.
Demonstrationsprojektet vil blive udført i forbindelse med et kombineret erhvervs- og boligbyggeri, der vil huse Mid-delfart Sparekasses nye hovedsæde. Der vil blive anvendt en integreret designproces, som sikrer at det kombine-rede TABS køle- og varmesystem på en gang er driftsikkert, indeklimavenligt, økonomisk og energimæssigt attrak-tivt og samtidigt spiller optimalt sammen med bygningens ventilation og øvrige installationer.
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200631/12/2008