Fugttekniske undersøgelser på dansk hørmåtte

Project Details

Description

Formålet med projektet er at måle 1) ab- og desorptionskurver ved 20 °C for hør uden og med brandimprægnering i form af vandglas og for vandglas alene, og 2) varmeledningsevne for hørmåtte imprægneret med vandglas under fugtige forhold. Varmeledningsevne for tør hørmåtte uden vandglas måles mhp. sammenligning.

Endelig optages fire ESEM-billeder af repræsentative områder for hver af materialerne hør uden vandglas og hør imprægneret med vandglas.
StatusFinished
Effective start/end date01/09/200301/02/2004