FUGTTEKNISKE UNDERSØGELSER AF PAPIRULD MED EN NY FORMULERING AF IMPRÆGNERINGEN

  Project Details

  Description

  Sorptionsisotermer for Papiruld imprægneret med henholdsvis ny formulering af imprægneringen og eksisterende bor-imprægnering og for imprægneringsstofferne separat er målt i klimaskabsopstilling ved 20 °C. Vanddamppermeabilitetskoefficienter for Papiruld imprægneret med ny formulering er målt ved vådkop- og tørkopforsøg. Ved et kapillarsugningsforsøg er målt opsuget vandmængde og kapillaritetstal. Ved afslutning af kapillarsugningsforsøget er dels vandindholdet i fire lag, dels middelvandindholdet bestemt.
  StatusFinished
  Effective start/end date20/09/200415/12/2004

  Collaborative partners

  Funding

  • Sam.arb.aftaler, Private danske - Andre virksomheder