From liver discard to sustainable edible oil – value creation in the entire value chain

Project Details

Description

Screeningsprojektet har til formål at undersøge, hvordan man kan organisere landing af fersk råstof (lever fra torskefisk) fra de store og mellemstore konsumfiskebåde i de nordjyske havne. Dette sker med henblik på at identificere, hvordan de bedste kvalitetsparametre for råolie, der skal danne basis for forædling til omega-3 ingredienser til anvendelse i fødevarer og medicinske sammenhæng, kan opnås. Det forventes, at afsætningen af omega-3 ingrediensen udelukkende vil ske på eksportmarkederne.

Delmålet er at undersøge og dokumentere den naturlige variation af essentielle langkædede omega-3 fedtstyrer EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexaensyre) i leveren, fra de landede fangster. Dette sker ud fra mulige variationsparametre som fangsttidspunkt (årstidsvariation i kvaliteten), fangstområder, tidsforløb fra udtagning (slagtning) til køling / nedfrysning. Projektet vil også indbefatte undersøgelse af kvaliteten af leverne med henblik på, at kunne anvende den til forarbejdning til en råolie, der efterfølgende skal danne basis for den videre forædling som ingrediens i fødevarer og medicinske sammenhænge.

Resultatet fra denne screening er ny viden, som ikke er dokumenteret i nogen videnskabelig eller kommerciel sammenhæng tidligere i Danmark.

Med udgangspunkt i miljøvenlig, ressourceeffektiv og bæredygtig udnyttelse af restprodukter fra eksisterende fiskeri til fødevarer, bidrager ideén til udvikling af Danmarks konkurrenceposition på markedet som en stærk leverandør af kvalitetsfødevarer og funktionelle ingredienser.

Ved anvendelse af innovative og energieffektive udvindings- og fremstillingsteknikker, som skånsomt behandler leveren fra slagtning af fisk på havet vil viden om behandling af det ferske råstof kunne bidrage til udvikling af en omega-3 olie, af højere kvalitet end den der er tilgængelig i dag. Det ferske råstof er en forudsætning for at kunne fremstille en omega-3 olie, der opnår helt unikke funktionelle, smags- og ernæringsmæssige egenskaber tilpasset markedets behov. Samtidig vil der opnås en bedre udnyttelse af fiskene, idet restproduktet transformeres til en højværdi-ingrediens som en ny ressource, der ikke udnyttes til human føde med gængse metoder i dag.

En anvendelse af indvoldene fra fisk, der slagtes på havet vil kunne udvikles til et dansk produceret højværdiprodukt til gavn for dansk fiskeri og resultere i mindre miljøbelastning i forhold til importerede olier.

EFFEKTEN OG POTENTIALET VED UDNYTTELSE AF LEVEREN.
BÆREDYGTIGHED: Ifølge DTU Fødevareinstituttet findes der i dag på verdensplan mindst ca. 44 millioner tons uudnyttet fiskeråstof, som potentielt kan udnyttes til fiskeolieproduktion. Dette projekt vil undersøge, hvordan en større del af dette uudnyttede fiskeråstof kan anvendes, hvorved fiskeproduktionen bliver mere bæredygtig.
Ved at omsætte mere af fisken kan man minimere næringsstofoverskuddet gennem en øget konsumandel. I dag udnyttes ca 40% af fisken til konsum ved filletering og dette kunne øges med 10%, hvis leveren blev udtaget til videre forarbejdning som olie. Ved at forædle olien, der er tilgængelige i restproduktet (leveren fra torskefisk) til konsumkvalitet, kan olien forblive i den humane fødekæde. Konkret betyder dette, at yderligere 10% af fisken kan udnyttes til konsum, med et potentiale til at nå 80-90%, hvis også bl.a. proteinet fra resten af indvoldene fra fisken også forædles.
SUNDHED: Sammensætningen af kosten og fødevarernes kvalitet har stor betydning for sundheden. Fremtidens fødevarer er ikke længere blot kun en ernæringsmæssig kilde – de medvirker aktivt til at fremme sundhed og forebygge sygdomme. Der er et verdensomspændende behov for ingredienser og fødevarer med en dokumenteret sundhedseffekt, samtidig med at der er stor fokus på bæredygtighed og miljørigtig optræden i alle led af værdikæden (Kilde: Frost & Sullivan 2011 report; ”Health Benefits and Nutraceuticals – Top 5 Functional ingredients)
Omega-3-fedtsyrer spiller en vigtig rolle i opretholdelsen af hjerne- og hjertesundhed, hvilket gør omega-3 fedtsyrer nyttige i både behandling og forebyggelse af en række mentale lidelser og bekæmpelsen af hjertekarsygdomme. De essentielle langkædede omega-3 fedtsyrer EPA (Eicosapentaensyre) og DHA (Docosahexaensyre) findes kun i fede fisk (f.eks. makrel), torskelever og alger.
Undersøgelser har vist at regelmæssig indtagelse af langkædede omega-3 fedtsyrer kan hjælpe
med at forbedre symptomer på depression, ADHD og aldersrelateret kognitiv tilbagegang og demens, m.fl. Ifølge WHO’s rapport fra 2012 ”Dementia a public health priority” anslås antallet
af mennesker, der lever med demens på verdensplan i øjeblikket til at være på 35,6 millioner mennesker, med 7,7 millioner nye tilfælde, hvert år.
AcronymLeverudsmid
StatusFinished
Effective start/end date30/12/201530/09/2018