Fremstilling og karakteriseringaf materiale og komponenter til mellemliggende emperatur brændselsceller og vandelektrolyse

  • Jensen, Annemette Hindhede (PhD Student)
  • Bjerrum, Niels J. (Main Supervisor)
  • Christensen, Erik (Supervisor)
  • Li, Qingfeng (Supervisor)
  • Petrushina, Irina (Examiner)
  • Bouzek, Karel (Examiner)
  • Steenberg, Thomas (Examiner)
  • Barner, Jens H. Von (Supervisor)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/08/201126/11/2014

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.