Fremstilling of optisk karakterisering af InGaAs/AlGaAs kvantetråde, med henblik på nye lasere

 • Jensen, Jacob Riis (PhD Student)
 • Hvam, Jørn Marcher (Main Supervisor)
 • Hansen, Ole (Examiner)
 • Forchel, Alfred (Examiner)
 • Larsen, Arne Nylandsted (Examiner)

  Project Details

  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/199709/04/2001

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.