Fremstilling af Superledere

  Project Details

  Description

  Ph.d.-project Jakob I. Bech
  Projektets arbejdstitel er Fremstilling af Superledere. Emnet er analysemetoder og formgivningsprocesser til fremstilling af Højtemperatur Superledende (HTS) Tapes, som er komposit-materialer bestående af superledende, keramiske fibre i en sølvmatrix. Formgivningen af sådanne komposit materialer er særlig vanskelig at kontrollere, idet man ønsker at formgive fibre af keramisk pulver til en bestemt geometri og densitet med et værktøj, sølvmatricen, der samtidig undergår en plastisk deformation, der bl.a. afhænger af det keramiske pulvers tilstand.
  Det superledende materiale BiSrCaCuOX fremstilles som et keramisk pulver, hvor de enkelte korn har form som plader med gode superledende egenskaber i pladens plan, a,b-planet og mindre gode egenskaber i tykkelses-retningen, c-retningen. Opgaven er at omdanne dette keramiske pulver til en leder, hvor kornene ligger tæt (densitet tæt ved 100%), kornene har en god indbyrdes kontakt (grain boundary connection) og kornene er orienteret således, at a,b-planerne alle er parallelle med strømretningen, lederens længderetning. HTS tapes fremstilles idag ved Powder In Tube (PIT) teknikken. Mange forskningsgrupper og virksomheder verden over satser på denne teknik som den teknologisk mest lovende.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/199831/07/2001

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.