Forudsigelse af T-celle epitoper med henblik på udvikling af terapeutiske og profylaktiske vacciner

 • Larsen, Mette Voldby (PhD Student)
 • Szallasi, Zoltan Imre (Examiner)
 • Endert, Peter M. van (Examiner)
 • Krogh, Anders Stærmose (Examiner)
 • Lund, Ole (Main Supervisor)
 • Brunak, Søren (Supervisor)

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.

  Immunology and Microbiology

  Biochemistry, Genetics and Molecular Biology