Forudsigelse af oprindelig form ud fra kendskab til massefordeling af fragmenter - anvendelse i arkæologien

  • Bohr, Jakob (Project Manager)
  • Oddershede, Lene (Project Participant)

Project Details

Description

Krukker, fabrikerede som efterligninger af 7000 år gamle krukker fra Nærorienten, undergik fragmentering. Den fremkomne massefordeling af fragmenterne udviser scaling over flere dekader. På grundlag af en serie laboratorie-eksperimenter er udledt en sammenhæng mellem observerede scaling eksponenter og den oprindelige form af objekter i fragmenteringsforsøg. Hvis denne sammenhæng viser sig fin nok til at kunne se forskel på forskellige vaseformer ud fra massefordelingen af fragmenter, er det hensigten, at nye udgravningsteknikker skal udvikles, således at man finder de ganske små stykker, som indeholder denne væsentlige information om krukkens oprindelige facon.
StatusActive
Effective start/end date01/01/1995 → …

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.