Forsøgsplanlægning for identifikation af delvis kendte systemer (grey-box modeller)

 • Madsen, Henrik (Project Manager)
 • Sadegh, Payman (Project Participant)
 • Holst, Jan (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Forsøgsplanlægning er et fundamentalt område inden for system-identifikation. Optimalt planlagte eksperimenter fører til en mere effektiv model som f.eks. kan bruges til estimation af ukendte parametre, regulering, fejl-detektering, mv. Apriori viden (delvis viden) kan i denne sammenhæng formuleres og benyttes i design.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199431/12/1996

  Collaborative partners

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.