Forsøg med kulfilterrensning af grundvand for pesticider

Project Details

Description

Formålet er at bestemme 3 kultypers kapacitet til at fjerne pesticiderne BAM og Atrazin fra tre forskellige danske grundvandstyper. Kapaciteten bestemmes udfra gennembrudskurverne opnået med kolonneforsøg.
Såfremt undersøgelsens resultater giver mulighed for det, skal de undersøgte kultypers egnethed til at fjerne andre pesticider vurderes.
Acronym256
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200128/02/2002