Forsøg med kulfilterrensning af grundvand for pesticider

 • Skov, Bent Henning (Project Participant)
 • Arvin, Erik (Project Manager)
 • Albrechtsen, Hans-Jørgen (Project Participant)
 • Clausen, Liselotte (Project Participant)
 • Kagstrup, Tanja (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet er at bestemme 3 kultypers kapacitet til at fjerne pesticiderne BAM og Atrazin fra tre forskellige danske grundvandstyper. Kapaciteten bestemmes udfra gennembrudskurverne opnået med kolonneforsøg.
  Såfremt undersøgelsens resultater giver mulighed for det, skal de undersøgte kultypers egnethed til at fjerne andre pesticider vurderes.
  Acronym256
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200128/02/2002

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • Geological Survey of Denmark and Greenland (Project partner)
  • Krüger Veolia Water Technologies (Project partner)
  • Danish Technological Institute (Project partner)

  Funding

  • Unknown

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.