Forsøg med energirigtige stikledninger

Project Details

Description

Formålet med projektet er at afprøve virkningen af reducerede stikdimensioner ud fra en forventning om et væsentligt besparelsespotentiale ved etablering af små stik dimensioner. Projektet skal vise at de små stik fungerer i praksis, at der opnås varmekomfort, at varmebehovet dækkes og det gøres mere omkostningseffektivt end traditionelle stikledninger. Og projektet skal medvirke til at undersøge mulige ulemper ved indførelse af de små stik, f.eks. øget støj, graden af rørbelægninger, montagebesværligheder m.m. Der skal desuden undersøges, hvilke krav der i sammenhæng med de små stikdimensioner derved stilles til tilslutningsanlæggene, direkte som indirekte, gennemstrømning eller forrådsbeholder til brugsvandsproduktion. Og ved målinger at bestemme varighedskurven for brugerinstallationen. Herunder afdække stærke og svage sider ved de forskellige typer af tilslutningsanlæg, der understøtter udviklingen af de små stikdimentioner.
Instituttet forpligter sig til at stille måleudstyr til rådighed og bistå med justering og opsætning af dette. Endvidere at deltage i forsøgene og medvirke ved analysen af de opnåede resultater.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/200331/12/2004