Forbedring af Videobilledsekvenser

  Project Details

  Description

  Udvikling af soft- og hardware applikationer til forbedring af videobilleder (sekvenser), med særlig henblik på overførsel til film.
  StatusActive
  Effective start/end date23/06/1998 → …

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.