Forbedret Rensning Og Desinfektion af Overløbsvand (FRODO)

Project Details

Description

De nye vandplaner vil medføre skærpede krav til mængde og kvalitet af overløbsvand, og
behandlingsmetoderne skal forbedres. Behandling af overløbsvand er et økonomisk attraktivt
alternativ til store forsinkelsesbassiner, f.eks. i tætbebyggede havnemiljøer.
Der er i tidligere projekter undersøgt muligheder for at rense overløbsvand (LOTwater-projektet),
men de undersøgte teknologier sikrer ikke overholdelse af mikrobiologiske krav til badevand.
Projektet vil derfor fokusere på forskellige kombinationsmuligheder, der kan rense fortyndet
råspildevand til en kvalitet, således at badevandskravene kan overholdes.
De mulige kombinationer der kan blive tale om er fældning, filtrering, UV-behandling, kemisk
desinfektion.
I et innovationsprojekt under Vand i Byer vil DTU-miljø undersøge flere mulige kemikalier til
desinfektion med hensyn til produktion, effektivitet og henfald. I dette projekt afprøves de mest
velegnede kandidater i større skala dels i København (fx på anlægget på Scherfigsvej) og dels på
en række andre overløb i andre forsyninger i Øresundsregionen. Effekten på badevandskvaliteten
af de enkelte tiltag evalueres og kvantificeres gennem en modelanalyse for Københavns havn
og/eller Øresundsregionen.
Endeligt vurderes løsningers samlede bæredygtighed mod hinanden.
AcronymMoreDesiCSO
StatusFinished
Effective start/end date30/01/201230/01/2014