Foaming problems in biogas plants

  • Angelidaki, Irini (Project Manager)
  • Boe, Kanokwan (Project Participant)
  • Karakashev, Dimitar Borisov (Project Participant)

Project Details

Description

Biogas har været anvist som et at de områder hvor der er positiv samfundsøkonomisk regnskab. Udbredelse af biogas kræver dog fortsat optimering og forbedring af anlæggenes effektivitet og økonomi. Uforudsete procesudfald forekommer jævnligt i biogasanlæg, hvor processen pludselig hæmmes og biogasproduktionen ophører helt eller delvist. Ifm. et tidligere EFP projekt blev bl.a. skumning påpeget som et alvorligt problem der kan indtræde uden varsel. Skumning medfører store gasproduktionstab, ustabil biogasproces og driftsproblemer samt miljøgener. Skumningstilfælde varer ofte relativt lang tid med alvorlige økonomiske konsekvenser for anlæggene. Selvom skumningen udgør et alvorligt problem for biogasnalæg er der aldrig foretaget undersøgelser for at opbygge grundlæggende viden med henblik på at identificere årsager og mekanismer, dels for at kunne forebygge og, hvis uheldet indtræffer, hurtigst muligt at kunne genoprette processen.
Det overordnede mål med projektet er at udvikle værktøjer til at forstå og undgå skumningsudbrud i biogasanlæg og opnå en mere stabil drift i danske biogasanlæg.

Det ansøgte projekt har følgende formål:

- identificere potentielle årsager til skumning i biogasprocessen, herunder: 1) identificere potentielle affaldstyper og komponenter som fremmer skumning 2) indentificere sammenhæng mellem mikrobiel sammensætning i biogasanlæg og skumning, og 3) undersøge driftsparametres indflydelse på skumning
- opstille retningslinjer for at undgå skumning
- undersøge strategier for hurtig opløsning af skumning
AcronymFoaming
StatusFinished
Effective start/end date01/10/200930/09/2012

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.