Fiber and flora to the compromised newborn : - Early dietary prevention of later disease in infants and piglets

 • Sangild, Per Torp (Project Manager)
 • Thymann, Thomas (Project Participant)
 • Nielsen, Susanne (Project Participant)
 • Michaelsen, Kim Fleisher (Project Participant)
 • Jakobsen, Mogens (Project Participant)
 • Jespersen, Lene (Project Participant)
 • Hansen, Axel Kornerup (Project Participant)
 • Boye, Mette (Project Participant)
 • Heegaard, Peter M. H. (Project Participant)
 • Jensen, Bent Borg (Project Participant)
 • Greisen, Gorm (Project Participant)
 • Krogfelt, Karen Angeliki (Project Participant)
 • Smith, Birgitte (Project Participant)
 • Frøkiær, Hanne (Project Participant)
 • Leser, Thomas Dyrmann (Project Participant)
 • Knarreborg, Ane (Project Participant)
 • Knap, Inge (Project Participant)
 • Wan, Jennifer (Project Participant)
 • Chan, Kwong Leung (Project Participant)
 • Mikkelsen, Jørn Dalgaard (Project Participant)
 • Boehm, Günther (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Føden har betydning for hvilken type mikroflora der optræder i mave-tarmkanalen. Dette forhold er særligt vigtigt for nyfødte individer, som fødes sterile og er meget påvirkelige overfor uheldig opformering af mikroorganismer i tarmen. Såfremt nyfødte tidligt , bl.a. gennem føden, udstyres med en hensigtsmæssig tarmflora, udvikles der et robust, stabilt økosystem, som hæmmer sygdomsfremkaldende bakterier i tarmen, og stimulerer immuniteten mod sygdom. Mave-tarmforstyrrelser i det tidlige liv er meget almindelige hos både husdyr og mennesker og føden vides at spille en stor rolle. Effekterne viser sig i ekstrem grad hos tidligt fødte, eller nyfødte som på anden vis er kompromitterede fra fødslen.
  Der er de sidste årtier sket en stor stigning i antallet af tidlige fødsler i Danmark. Disse hospitaliserede nyfødte børn udgør en særlig risikogruppe, som på grund af alternativt miljø og ernæring og begrænset maternel kontakt, er særligt disponerede for at udvikle en uheldig kolonisering af tarmen. Disse uheldige betingelser kan i varierende grad også være gældende for normale nyfødte børn samt for nyfødte husdyr under moderne produktionsforhold. Vi vil i projektet studere hvordan diæten påvirker tarmfloraens sammensætning hos præmature nyfødte børn og grise. Der vil være særlig fokus på brug af mælkeerstatninger og hvordan supplement af sådanne med såkaldte præ- og probiotika er i stand til at forbedre tarmens mikroflora og resistens mod sygdom på kort og lang sigt. Den specifikke påvirkning af enkelte bakteriestammer, og enkelte kostkomponenter, vil blive undersøgt i avancerede dyremodeller for den hyppige mave-tarmsygdom hos præmature børn, nekrotiserende enterocolitis (NEC).
  Målet med projektet er at sikre en optimal mave-tarmsundhed i tidligt liv. Er der først etableret en stabil tarmflora, reduceres risikoen for senere udvikling af både infektiøse og allergiske lidelser.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200631/03/2011

  Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • The University of Hong Kong (Project partner)
  • Danisco AS (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Numico Research B.v. (Project partner)
  • Statens Serum Institut (Project partner)
  • University of Copenhagen (Project partner)
  • Rigshospitalet (Project partner)
  • Technical University of Denmark (Project partner)
  • Copenhagen University Hospital Herlev and Gentofte (Project partner)
  • Chr. Hansen AS (Project partner)

  Funding

  • Forskningsprojekter - Fødevareministeriet