FF4 3.2.3 Beslutningsværktøj til generisk risikohåndtering

  • Hansen, Tina Beck (PI)
  • Birk, Tina (Project Participant)
  • Hansen, Lisbeth Truelstrup (Project Participant)
  • Nielsen, Bianca Maria (PI)
  • Pinstrup, Ulrich (CoPI)
  • Eriksen, Helle (Project Participant)
  • Gudbergsen, Camilla (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet er at skabe et interaktivt univers på Fødevarestyrelsens hjemmeside, der samler nuværende og udvikler ny information om produkter og produktionsmetoder.
Det skal dække hele forløbet fra råvarer til færdig servering og bl.a. indeholde specifik viden om risikoprofilen på forskellige produkter og viden om nuværende og nye alternative produktionsmetoder. Hvert emne vil beskrive det fødevaresikkerhedsmæssige problem og derefter én eller flere retningslinjer til sikker håndtering.

En underliggende IT-løsning skal sikre, at informationerne præsenteres i en enkel, nem, overskuelig og letforståelig form. Beslutningsværktøjet opbygges, så det til stadighed kan suppleres og opdateres med den nyeste viden.

Indsatsen bygger videre på indsatsen i fødevareforlig 3, hvor der er udviklet digitale værktøjer og udarbejdet vejledningsmateriale. I dette projekt skal erfaringerne fra fødevareforlig 3 samles, videreudvikles og integreres i en samlet løsning – et univers.

Værktøjet skal især hjælpe små og mellemstore virksomheder til nemt at fastlægge og fastholde sikker fødevareproduktion uanset om der er tale om nye og innovative tiltag eller nuværende produkter og produktionsmetoder.
Short titleFF4 Beslutningsværktøj
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2023

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.