FF4 3.2.1 Ny håndtering af opbevaringstemperaturer

  • Hansen, Tina Beck (PI)
  • Birk, Tina (Project Participant)
  • Hansen, Lisbeth Truelstrup (Project Participant)
  • Galliano, Cristina (PI)
  • Kyllesbæk Andersen, Inge-Lis (Project Participant)
  • Thorup Gade, Jacob (Project Participant)
  • Sporon-Fiedler, Charlotte (Project Participant)

Project Details

Description

Brancher og virksomheder har efterspurgt fleksibilitet i de nationale krav til køleopbevaring. Især større virksomheder er normalt selv i stand til at fastlægge opbevaringstemperaturer for deres produkter på et sikkert grundlag. Virksomhederne ønsker også større smidighed i forhold til fødevarer, der indføres fra andre EU-lande eller tredje lande, hvor opbevaringstemperaturen afviger fra det danske krav. Derudover er ønsket om fleksibilitet i kølekravene også begrundet i et øget fokus på kulinarisk kvalitet, ressourceoptimering og madspild.
Man har kun i meget begrænset omfang harmoniseret kravene til opbevaringstemperaurer for fødevarer i EU. Der findes nogle kølekrav, først og fremmest til uforarbejdede animalske fødevarer som kød, fisk og mælk i engrosvirksomheder. EU-landene har nationale temperaturkrav for andre typer fødevarer og for detailhandlen. Det betyder, at landene ved samhandel må tilpasse sig hinandens temperaturkrav.
Formålet med projektet er at modernisere de nationale krav til køleopbevaring af fødevarer, så det giver fleksibilitet for virksomhederne, samtidig med at fødevaresikkerheden opretholdes.
Moderniseringen skal understøttes af digitale værktøjer, hvor virksomhederne kan hente hjælp til at fastlægge opbevaringstemperatur og holdbarhed for deres produkter. De digitale værktøjer skal være baseret på videnskabelige modeller, så de leverer løsninger, hvor fødevaresikkerheden er i orden. Det er tanken, at moderniseringen også skal understøttes af en vejledning til mindre virksomheder, som ikke ønsker eller har ressourcer til selv at fastlægge opbevaringstemperaturer.
Short titleFF4 Køleopbevaring
StatusActive
Effective start/end date01/01/201931/12/2024

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.