FEAT2015 : Jordbrugs- og fødevaresektorens udviklingsmuligheder i et regionalt innovationssystem perspektiv

 • Rasmussen, Birgitte (Project Manager)
 • Borch, Kristian (Project Participant)
 • Andersen, Per Dannemand (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Udgangspunktet for projektet er de mange udfordringer, som jordbrugs- og fødevaresektoren står overfor i de kommende år; til eksempel i form af globalisering, limaforandringer, miljømæssige hensyn, ændret omkostningsstruktur og udvidelse af EU.

  Mange landdistrikter er afhængige af netop denne sektor, og i Danmark skal dette bl.a. udmøntes i landdistriktsprogrammer og strukturfondsindsatsen. Projektets formål er anvendelse af viden på det sektorale niveau til vurdering af udviklingsmuligheder på det regionale niveau inden for jordbrugs- og fødevaresektoren samt i bred forstand anvendelse af disse kompetencer og potentialer til anden form for udvikling på det regionale niveau. Omdrejningspunktet er jordbrugs- og fødevaresektoren, dvs. det sektorale niveau med tilhørende rammebetingelser, instrumentarium, innovationsmønstre, kompetencer og potentialer, m.v.

  Projektet er bygget op omkring tre dele:

  Den første del omhandler erhvervsudvikling i landdistrikter gennem innovation i jordbrugs- og fødevaresektoren.

  Den anden del er fokuseret på indsamling og vurdering af synspunkter og viden om både nationale og internationale udviklingstendenser inden for en tidshorisont på 10-15 år med betydning for mulighederne for jordbrugs- og fødevaresektoren.

  Den tredje del indeholder vurdering af effekten af nuværende og mulige politiker, reguleringer og tiltag for regional udvikling.

  På grundlag af denne baggrundsviden formuleres regionale og nationale anbefalinger for fremtidige indsatser i det regionale landdistriktsbillede. For at sikre sammenhængen i de udarbejdede regionale visioner og strategiske regionale mål vil centrale aktører blive inddraget blandt andet gennem afholdelse af regionale workshops.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200701/01/2009

  Collaborative partners