Fase 2.Development of remediation technologies for chlorinated solvents.

Project Details

Description

Samarbejdsaftale med Fyns Amt:
*Gennemføre studier af de grundlæggende geokemiske, mikrobiologiske og hydrogeologiske processer for forskellige oprensningsteknikker for klorerede opløsningsmidler med det formål at kunne forbedre anvendelsen af teknikkerne ved praktiske oprensninger
*Udvikle, afprøve og dokumentere forskellige afværgeteknikkers anvendelse ved konkrete oprensninger
*Udvikle og anvende egnede test i felt og laboratorium
*Udveksling af data mhp. nærmere studier foretaget af speciale- eller Ph.D.studerende
*Udveksle viden om processer og teknikker
*Publicering af artikler
*Muliggøre praktikordning for studerende fra M&R i Fyns Amt
Acronym536
StatusFinished
Effective start/end date15/09/200401/05/2005