Faktorforsoeg med funktionelt respons.

 • Rootzén, Helle (Project Manager)
 • Spliid, Henrik (Project Participant)
 • Sommer, Helle Mølgaard (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Projektet vedroerer udarbejdelse af ikke-standardforsoegsplaner, der specielt skal goere det muligt at drage inferens paa baggrund af funktionelle relationer mellem flere stoffer, hvis maengde kun kan maales med begraenset noejagtighed. Paa samme tid oenskes det tidsmaessige forloeb af responsene fastlagt, saaledes at de nedbrydningskinetiske parametre bliver bestemt. Man har saaledes en kombination af forsoegsplanlaegning, tidsraekkeanalyse og funktionelle relationer. Loesning af saadanne problemervil have stor interesse inden for saavel biokemisk som statistisk forskning. Med udgangspunkt i datamateriale samlet af Erik Arvin, IMT, studeres specielt biologisk nedbrydning i multikomponentsystemer. Projektet foregaar i Grundvandscentrets regi.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199531/12/1999