FAIR data and research data management in Citizen Science projects - WP4

Project Details

Description

Denne arbejdspakke indgår i det DEFF-finansierede projekt, Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen
Science
. Arbejdspakkens formål er at analysere udfordringer omkring og anvendelse af datamanagement i CS-projekter, samt indgå i konkrete samarbejder.
Short titleBibliotekets rolle i Citizen Science
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark (lead)
  • University of Southern Denmark (Project partner)
  • Aarhus University (Project partner)
  • Aalborg University (Project partner)
  • Roskilde University (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.