FAIR data and research data management in Citizen Science projects - WP4

 • Holmstrand, Katrine Flindt (Project Manager)
 • Hansen, Jitka Stilund (Project Participant)
 • Gadegaard, Signe (Project Participant)
 • Thomsen, Gertrud Stougård (Project Participant)
 • Hansen, Karsten Kryger (Project Participant)
 • Møller, Søren (Project Participant)
 • Larsen, Asger Væring (Project Participant)

Project Details

Description

Denne arbejdspakke indgår i det DEFF-finansierede projekt, Identificering af fag- og forskningsbibliotekernes rolle ift. udbredelse og understøttelse af Citizen
Science
. Arbejdspakkens formål er at analysere udfordringer omkring og anvendelse af datamanagement i CS-projekter, samt indgå i konkrete samarbejder.
Short titleBibliotekets rolle i Citizen Science
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201931/12/2020

Collaborative partners

 • Technical University of Denmark (lead)
 • University of Southern Denmark (Project partner)
 • Aarhus University (Project partner)
 • Aalborg University (Project partner)
 • Roskilde University (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.