Faglig sekretær for Teknologiudviklngsprogrammet I forhold til MTBE

Project Details

Description

Opgaven består i at bistå Miljøstyrelsen i problemstillinger i relation til forureninger, hvor MTBE optræder. Det omfatter bl.a. rådgivning om teknologidelen på forventede feltprojekter, herunder kommentering af forslag til gennemførelsel af teknologidelen, behandling og sammenskrivning af data, erfaringer og resultaterne fra projekterne. På baggrund heraf sammenskrives der anbefalinger mht. anvendeligheden af den pågældende afværgeforanstaltning eller rensningsteknik samt en vurdering af, hvad det forventede oprydningsniveau vil være. Dette skal udfærdiges som en projektrapport, formodentlig kaldt et "Teknisk statusnotat" med tilhørende artikel. Det planlægges publiceret som Teknologiudviklingsrapport fra Miljøstyrelsen. I forløbet må det forventes, at der løbende skal udarbejdes notater, vurderinger og indstillinger af projekter.
Acronym230
StatusFinished
Effective start/end date03/04/200031/12/2001