Project Details

Description

Netværket vil identificere behovene ved små og mellemstore specialfødevareproducenter for at anvende vidensinstitutioners teknologiplatforme til kvalitetsidentifikation, yderligere kvalitetsudvikling og en dokumentationsbaseret markedsføring af produkterne. Netværket vil kortlægge erhvervsperspektiver i et samarbejde mellem viden og erhverv med potentiale for merværdi og vækst både for de deltagende producenter og danske fødevarevirksomheder generelt. Det sker med stærk fokus på miljø og bæredygtighed i produktion. Projektet søger således at videreføre traditioner i dansk fødevareproduktion for troværdighed skabt igennem en dokumenteret zoosanitær status og fødevaresikkerhed i international særklasse. Kvaliteter som i projektet søges dokumenteret er f.eks. ernæringskvaliteter samt smag og historik baseret på bæredygtighed, dyrevelfærd, terroir, genressourcer i råvarevalg o.a. Netværket har som succeskriterium at formulere konkrete samarbejdsprojekter og har som perspektiv at udvikle samarbejdet imellem producenter og vidensinstitutioner ved at fastlægge strategien for etableringen af et center for kvalitets- og authenticitescertificering.
AcronymA-Doc
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201231/12/2013

Collaborative partners