EXPERT

 • Dittmann, Lars (Project Manager)
 • Hansen, Mads Stenhuus (Project Participant)
 • Andersen, Martin Elhøj (Project Participant)

  Project Details

  Description

  EXPERT projektet er et EU støttet projekt under det såkaldte ACTS program, Advanced Communication Technologies and Services. Projektets hovedformål er dels at supportere, understøtte og udbygge projektets ATM baserede platform i Basel og dels at arbejde med QoS (Quality of Service) set fra brugernes synspunkt og performance af nettet.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/199731/12/1997

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.