Evaluering af 3 Agenda 21 Centre I København

  Project Details

  Description

  Det overordnede formål med evalueringen er at få et billede af om de tre første Agenda 21 centre i København styrker forankringen af miljøarbejdet hos københavnerne .
  Evalueringen sigter også på, at selve evalueringsprocessen medvirker til en afklaring og læring og til at styrke relationerne mellem de involverede aktører.
  Agenda Centrene kan ses om udtryk for nogle generelle tendenser:
  · Behovet for at engagere borgerne. Ønsket om at styrke borgernes deltagelse i byens udvikling er dels knyttet til Agenda 21 tankegangen, dels til en dansk tradition for aktiv folkelig deltagelse fx i byfornyelsen.
  · Behovet for styring og koordinering (meta-governance). I den offentlig styring, der til en vis grad bevæger mod en governance styring med vægt på uddelegering og netværk, ses et behov for aktører, der kan koordinere og initiere lokale aktiviteter og beslutninger.
  · Behovet for intermediære aktører i infrastrukturen. Også på et internationalt plan erkendes fremkomsten af de såkaldte ’intermediaires’ i omstillingen og udviklingen af samfundets infrastruktur i en bæredygtig retning.
  Evalueringen af centrene bidrager således til væsentlige aktuelle udviklinger, og har således relevans også uden for Københavns Kommune.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/09/200407/03/2005

  Collaborative partners