Evaluation Prästmarken, Wäxjö

  • Bøhm, Benny (Project Manager)
  • Carlsen, Henrik (Project Participant)

Project Details

Description

Sveriges fjernvarmeforsyning er idag så udbygget, at det er svært at tilslutte nye kunder. Hensynet til Sveriges kraftvarmeproduktion gør det ønskværdigt at tilslutte flere til, herunder villa-områder til fjernvarmeforsyningen.
DTU har i samarbejde med ZW Energiteknik arbejdet med fjernvarmeforsyning i et nybygget villakvarter i Prästmarken. Distributionsnettet består af stål- og kobberrør. Kundernes årlige energiborbrug beregnes til ca. 1300MWh. Villakundernes fjernvarmecentraler er forsynede med varmemængdemålere og fjernaflæsning. På sigt er det meningen, at kunderne kan kunne hente informationer om deres forbrug via Internettet.
StatusFinished
Effective start/end date30/04/200330/04/2004