EUCAS 2001 Conference - Copenhagen

 • Tønnesen, Ole (Project Manager)
 • Hald, Britta (Project Participant)
 • Herse, Erik (Project Participant)
 • Hvirgeltoft, Georg (Project Participant)
 • Jensen, Kim Høj (Project Participant)
 • Larsen, Esben (Project Participant)
 • Leisner, Torben (Project Participant)
 • Pedersen, Niels Falsig (Project Participant)
 • Træholt, Chresten (Project Participant)
 • Däumling (fratrådt), Manfred (Project Participant)
 • Mygind, Jesper (Project Participant)
 • Jacobsen, Claus Schelde (Project Participant)
 • Renouf, Sophie (Project Participant)

Project Details

Description

ELTEK - DTU er valgt som vært og arrangør af "European Conference on applied Superconductivity", Copenhagen 26. - 30. august 2001, hvortil der kommer 800 - 1000 deltagere. Konferencen holdes på DTU efter indbydelse fra Rektor.
Til forberedelse og gennemførelse af konference er der dannet projektkomité - se project staff og project partners
StatusFinished
Effective start/end date01/08/199901/11/2001

Collaborative partners

 • Technical University of Denmark (lead)
 • NKT Group (Project partner)
 • Nordic Superconductor Technologies (Project partner)
 • DIS Congress Service A/S (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.