EU-Vandnettet

Project Details

Description

EU – Vandnettet har til formål at støtte danske virksomheders muligheder for at deltage i EU finansierede forsknings- og udviklingsprojekter. Forskningsplatformen – Vand, som er en del af Danish Water Forum har fået støtte til denne netværksdannelse fra Forsknings og Innovationsstyrelsen.
AcronymEU-Vandnettet
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200731/12/2008

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.