Etablering og drift af anlæg til opsamling, rensning og genanvendelse af gråvand ved boliger til toiletskyl og maskinvask af tøj.

  • Eilersen, Ann Marie (Project Participant)
  • Ledin, Anna (Project Manager)
  • Eriksson, Eva (Project Participant)
  • Henze, Mogens (Project Participant)
  • Smith, Morten (Project Participant)
  • Mikkelsen, Peter Steen (Project Participant)

Project Details

Description

Der er stigende interesse for at reducere vandforbruget særligt i områder, hvor vandforbruget overstiger den naturlige grundvandsproduktion. Erfaringerne med etablering og drift af gråvandsanlæg er dog endnu utilstrækkelig til at der kan udarbejdes regler desangående. Derfor iværksættes et projekt der har til formål at optimere driften i gråvandsrenseanlæg ved to boliger: Beboerforeningen Bo90, Nørrebro, københavn og beboerforeningen Afd. 47, Virklund, Silkeborg.
Acronym247
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200131/12/2002