EnergyLab Nordhavn - New Urban Energy Infrastructures

Project Details

Description

Projektet vil udnytte det nye Nordhavn som et levende energilaboratorium for fremtiden smarte energiteknologier, innovative forretningsmodeller og nye driftsløsninger på alle niveauer komponenter, bygninger, forsyningsnet og energisystem - og udvikle ny viden til design og dimensionering af energiinfrastruktur i fremtidens bæredygtige, tætbefolkede lavenergi-byer. Projektet adresserer centrale udfordringer ved fremtidens smarte energisystemer: Udvikling af et sammenhængende energisystem (el/termisk/transport) med nye tekniske løsninger som energilagering i form af variabel temperatur i fjernvarmeforsyningen, dynamisk konfigurering af netværkstopologier og et bedre integreret marked hvor infrastrukturer er tæt sammenkoblede og
driftsmæssigt samoptimeret og med fleksibilitet for integration af mere vedvarende energi med stokastisk natur (vind, sol mm.) Nytænkning af metoder til design og dimensionering af energiinfrastrukturer med f.eks. lavenergi bygninger, prisreagerende prosumers med dynamiske forbrugsmønstrer samt teknologier med fleksibel valg af energikilde. Udvikling af energiteknologier som kan levere netydelser med intelligent omkostningseffektiv styring med tilknyttede nye forretningsmodeller og brugerinteraktion. EnergyLab Nordhavn er et integreret, stor-skala forsknings- og demonstrationsprojekt med overvejende eksperimentel aktivitet i kombination med forskningsbaseret teknologiudvikling. Projektet vil resultere i væsentlig kommerciel effekt ved at føre til nye patenterbare produkter og tiltrækning af energiteknologiske virksomheder til DK, samfundsindflydelse ved udvikling af fremtidens energisystemer, påvirkning af nødvendige love, reguleringer og markeder og videnskabeligt ved nye erkendelser og udbygning af den danske videnbase. Med stor international synlighed af Nordhavn, vil EnergyLab Nordhavn promovere danske energiløsninger. Projektet vil lægge vægt på udbredelse til og involvering af byggesektoren for at fremme fremtidig udbredelse. Gennem målrettede aktiviteter vil danske SMV°er blive engageret og inviteret til at udnytte Nordhavn platformen og opsamle spin-off muligheder. For at understøtte disse aktiviteter vil der blive etableret et showroom i Nordhavnen. Projektet samler- for første gang i denne skala - de relevante interessenter fra de forskellige energiinfrastrukturer (el/termisk/transport) sammen med myndigheder, industri og vidensinstitutioner. Projektet indebærer tæt samarbejde og det ideelle miljø for vidensbaseret teknologiudvikling og forskningsbaseret innovation. Københavns Nordhavn er Skandinaviens største byudviklingsprojekt. I løbet af de næste 50 år vil Nordhavn blive udbygget som et bæredygtigt byområde med 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser, og bidrage til Københavns vision om at blive verdens første COZ-neutrale hovedstad. Bæredygtig udvikling er tænkt ind i alle aspekter af byområdet - grønne trafikløsninger, miljøvenlige energiløsninger og social mangfoldighed.
AcronymELN
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201531/03/2019

Research Output

  • 5 Article in proceedings
  • 3 Journal article

Active and reactive power support of MV distribution systems using battery energy storage

Wang, J., Hashemi Toghroljerdi, S., You, S. & Træholt, C., 2017, Proceedings of 2017 IEEE International Conference on Industrial Technology. IEEE, p. 382-387 (2017 Ieee International Conference on Industrial Technology (icit)).

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

1 Downloads (Pure)

Cost-Benefit Analysis of a Novel DC Fast-Charging Station with a Local Battery Storage for EVs

Gjelaj, M., Træholt, C., Hashemi Toghroljerdi, S. & Andersen, P. B., 2017, Proceedings of 52nd International Universities' Power Engineering Conference. IEEE, 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

Open Access
File
1149 Downloads (Pure)

DC Fast-Charging Stations for EVs Controlled by a Local Battery Storage in Low Voltage Grids

Gjelaj, M., Træholt, C., Hashemi Toghroljerdi, S. & Andersen, P. B., 2017, Proceedings of 12th IEEE Power and Energy Society PowerTech Conference. IEEE, 6 p.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

Open Access
File
1989 Downloads (Pure)

Activities

  • 5 Conference presentations

Characteristics of natural heat sources for heat pumps and their impact in energy planning

Henrik Pieper (Speaker)

7 Mar 2019

Activity: Talks and presentationsConference presentations

File

Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating

Henrik Pieper (Speaker)

16 May 201818 May 2018

Activity: Talks and presentationsConference presentations

File

Assessment of a Combination of Three Heat Sources for Heat Pumps to Supply District Heating

Henrik Pieper (Speaker)

3 Oct 2018

Activity: Talks and presentationsConference presentations

File

Projects