EnergyLab Nordhavn - New Urban Energy Infrastructures

 • Greisen, Christoffer (Project Manager)
 • Toghroljerdi, Seyedmostafa Hashemi (Project Participant)
 • Østergaard, Jacob (Project Participant)
 • Træholt, Chresten (Project Participant)
 • Pinson, Pierre (Project Participant)
 • Mitridati, Lesia (Project Participant)
 • Klyapovskiy, Sergey (Project Participant)
 • Le Ray, Guillaume Jean Robert (Project Participant)
 • Gjelaj, Marjan (Project Participant)
 • You, Shi (Project Participant)
 • Harrestrup, Maria (Project Participant)
 • Rode, Carsten (Project Participant)
 • Elmegaard, Brian (Project Participant)
 • Ommen, Torben Schmidt (Project Participant)
 • Foteinaki, Kyriaki (Project Participant)
 • Luc, Katarzyna Marta (Project Participant)
 • Pieper, Henrik (Project Participant)
 • Meesenburg, Wiebke (Project Participant)
 • Mitridati, Lesia (Project Participant)
 • Le Ray, Guillaume Jean Robert (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet vil udnytte det nye Nordhavn som et levende energilaboratorium for fremtiden smarte energiteknologier, innovative forretningsmodeller og nye driftsløsninger på alle niveauer komponenter, bygninger, forsyningsnet og energisystem - og udvikle ny viden til design og dimensionering af energiinfrastruktur i fremtidens bæredygtige, tætbefolkede lavenergi-byer. Projektet adresserer centrale udfordringer ved fremtidens smarte energisystemer: Udvikling af et sammenhængende energisystem (el/termisk/transport) med nye tekniske løsninger som energilagering i form af variabel temperatur i fjernvarmeforsyningen, dynamisk konfigurering af netværkstopologier og et bedre integreret marked hvor infrastrukturer er tæt sammenkoblede og
driftsmæssigt samoptimeret og med fleksibilitet for integration af mere vedvarende energi med stokastisk natur (vind, sol mm.) Nytænkning af metoder til design og dimensionering af energiinfrastrukturer med f.eks. lavenergi bygninger, prisreagerende prosumers med dynamiske forbrugsmønstrer samt teknologier med fleksibel valg af energikilde. Udvikling af energiteknologier som kan levere netydelser med intelligent omkostningseffektiv styring med tilknyttede nye forretningsmodeller og brugerinteraktion. EnergyLab Nordhavn er et integreret, stor-skala forsknings- og demonstrationsprojekt med overvejende eksperimentel aktivitet i kombination med forskningsbaseret teknologiudvikling. Projektet vil resultere i væsentlig kommerciel effekt ved at føre til nye patenterbare produkter og tiltrækning af energiteknologiske virksomheder til DK, samfundsindflydelse ved udvikling af fremtidens energisystemer, påvirkning af nødvendige love, reguleringer og markeder og videnskabeligt ved nye erkendelser og udbygning af den danske videnbase. Med stor international synlighed af Nordhavn, vil EnergyLab Nordhavn promovere danske energiløsninger. Projektet vil lægge vægt på udbredelse til og involvering af byggesektoren for at fremme fremtidig udbredelse. Gennem målrettede aktiviteter vil danske SMV°er blive engageret og inviteret til at udnytte Nordhavn platformen og opsamle spin-off muligheder. For at understøtte disse aktiviteter vil der blive etableret et showroom i Nordhavnen. Projektet samler- for første gang i denne skala - de relevante interessenter fra de forskellige energiinfrastrukturer (el/termisk/transport) sammen med myndigheder, industri og vidensinstitutioner. Projektet indebærer tæt samarbejde og det ideelle miljø for vidensbaseret teknologiudvikling og forskningsbaseret innovation. Københavns Nordhavn er Skandinaviens største byudviklingsprojekt. I løbet af de næste 50 år vil Nordhavn blive udbygget som et bæredygtigt byområde med 40.000 nye beboere og 40.000 nye arbejdspladser, og bidrage til Københavns vision om at blive verdens første COZ-neutrale hovedstad. Bæredygtig udvikling er tænkt ind i alle aspekter af byområdet - grønne trafikløsninger, miljøvenlige energiløsninger og social mangfoldighed.
AcronymELN
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201531/03/2019

Collaborative partners

 • Technical University of Denmark (lead)
 • Balslev Consulting Engineers A/S (Project partner)
 • Københavns Kommune (Project partner)
 • ABB Group (Project partner)
 • By og Havn I/S (Project partner)
 • CleanCharge Solutions ApS (Project partner)
 • Radius (Project partner)
 • METRO THERM A/S (Project partner)
 • HOFOR A/S (Project partner)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.