Energy Project Retrofit

  • Bernhoft, Herman (Project Manager)
  • Svendsen, Svend (Project Manager)
  • Tommerup, Henrik M. (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet omfatter detaljerede beregninger og målinger af energiforbrug før og efter en energirenovering. Det er projektets formål, at demonstrere, at et typisk enfamiliehus fra 1960/70’erne kan moderniseres med fokus på energiforbrug, således at der opnås store rentable energibesparelser og så indeklimaet samtidig forbedres.

Projektet er særdeles interessant i lyset af EU-direktiv om nye og eksisterende bygningers energimæssige ydeevne, der indføres 2006, og som danner grundlag for nye regler i Bygningsreglementet med fokus på integrerede energikrav, der i modsætning til nuværende regler omfatter det samlede energiforbrug i bygningen på nær apparater. Projektets mål for energiforbruget er et niveau svarende til mindst kravene til nybyggeri fra 2006, og hvis det er muligt og forbundet med en god økonomi stilles efter et niveau i nærheden af lavenergiklasse 1 (50 % mindre energibehov end mindstekravet i 2006). Projektet vil således bidrage til viden om hvordan boligmassen inden for overskuelig fremtid kan konverteres til lavenergibyggeri, som et vigtigt led i en udvikling mod løsning af energiproblemerne m.h.t. økonomi, forsyningssikkerhed, resurceudtømning og miljø.
StatusFinished
Effective start/end date01/06/200501/11/2008